Privacy Policy Tijdschriftenwinkel

 Vooraleer we beginnen aan de Privacy Policy enkele definities: 

De Deeluitverij: De Deeluitgeverij BVBA, gevestigd te 2060 Antwerpen aan de Duboisstraat 50, beheerder van Tijdschriftenwinkel.be.

Cookies: kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, tablet of mobile) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

Data: gegevens van de bezoekers.

Google Analytics: een applicatie van Google die De Deeluitgeverij BVBA gebruikt om het verkeer van, op en naar de website te tracken en te analyseren.

Derden: een andere partij dan De Deeluitgeverij BVBA

 

1. Verzamelde informatie en hoe wordt die verzameld?

Google Analytics:

Google Analytics verzamelt gegevens van websitebezoekers en geeft ze aan De Deeluitgeverij BVBA. Op haar beurt kan De Deeluitgeverij BVBA statistisch analyseren welke categorieën van mensen de website bezoeken en kan ze de website optimaliseren aan de hand van de resultaten. Google Analytics verzamelt:

-      Locatie

-      Apparaat

-      Browser

-      Besturingssysteem

-      Serviceprovider

-      IP-adres (het laatste octect is gemaskeerd)

 

Ook verzamelt Google Analytics volgende gegevens. Deze bepalen ze aan de hand van uw surfgedrag door cookies op te slaan.

-      Leeftijd

-      Geslacht

-      Surfgedrag

-      Interesse

 

Nieuwsbrief: 

-      E-mailadres

-      Keuze van nieuwsbrief

 

Account

-      Adresgegevens

-      Naam en voornaam

-      E-mailadres

-      Telefoonnummer

-      Bestelde producten

 

Abonnement op één van onze titels: 

Wanneer u zich inschrijft op een abonnement, verzamelt Idecom Media persoonsgegevens om het abonnement te kunnen verzorgen. Meer info vindt u bij de Algemene Voorwaarden.

 

2. Waarom heeftDe Deeluitgeverij BVBA NV. persoonsgegevens nodig?

De Deeluitgeverij BVBA NV. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-      Verzenden van onze nieuwsbrief (mits uitdrukkelijke toestemming)

-      Verzenden van uitnodiging op evenementen georganiseerd door De Deeluitgeverij BVBA NV.

-      U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-      De Deeluitgeverij BVBA NV. analyseert het gedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren. 

-      De Deeluitgeverij BVBA NV verwerkt uw bestellingen en uw gegevens om de bestelde producten correct te bezorgen.

 

3. Copernica 

De Deeluitgeverij BVBA maakt gebruik van Copernica BV. Copernica BV. is bedrijf dat een software aanbiedt. Die software dient voor e-mailmarketing automation. En De Deeluitgeverij BVBA gebruikt die om nieuwsbrieven te versturen.

Wanneer u zich inschrijft op de website eoswetenschap.eu voor de nieuwsbrief van Eos Wetenschap, Psyche&Brein, EosTracé, Eos Geschiedenis en/of Iedereen Wetenschapper, worden uw opgegeven gegevens in Copernica opgeslagen. 

Op punt 8 krijgt u meer uitleg over hoe u uw gegevens kan beheren.

 

4. Hoe beveiligt De Deeluitgeverij BVBAde verzamelde persoonsgegevens?

De Deeluitgeverij BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@deeluitgeverij.be. Uw gegevens worden met de huidige gebruikelijke technieken verzorgd. 

De verzending van uw bestelling wordt via geautoriseerd personeel verstuurd. 

 

5. Derden

De Deeluitgeverij BVBA deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

De Deeluitgeverij BVBA deelt uw gegevens uitsluitend met:

 

-      Bpost (postverwerkersbedrijf) 

-      Copernica NV (Marketing Automation)

-      Magento (platform waarop website draait)

-      Sition NV (websitebeheerder)

 

De Deeluitgeverij BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

6. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, mobiel, tablet) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend. 

De Deeluitgeverij BVBA gebruikt cookies om:

 

-      De technische werking van de website te optimaliseren

-      Het gebruik te vergemakkelijken

-      Voorkeursinstellingen te onthouden

-      Analyseren van websitegebruik (Google Analytics)

 

U kan uw browserinstellingen wijzigen en cookies uitschakelen. Via volgende links kan u per browser meer informatie vinden over Cookies:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera Browser

Safari

Internet Explorer

 

7. Google Analytics

 Om uw bezoek te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij worden er cookies op onze website geplaatst en hebben wij de nodige maatregelen getroffen om uw privacy te garanderen.  

  • De Deeluitgeverij BVBA heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google
  • De Deeluitgeverij BVBA heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
  • De Deeluitgeverij BVBA maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
  • De Deeluitgeverij BVBA maakt gebruik van cookies voor Google Analytics

 

Wenst u liever niet dat Google Analytics gegevens verzamelt, kan u deze op volgende manieren blokkeren:

  • U kan Google Analytics blokkeren in uw browser(s). Dat kan via de brower-add-onvoor Google Analytics. Meer info over de privacy van Google Analytics, vindt u hier.
  • U kan via uw Google-account de door u bezochte sites en apps bekijken en indien gewenst bewerken. 
  • U kan via de incognitomodus in de browser surfen op het internet zonder dat de websites gegevens van u opslaan. 

 

8. Welke controle heeft u op de verzamelde persoonsgegevens?

U heeft alle controle over de door De Deeluitgeverij BVBA verzamelde gegevens. Indien u wenst, kan u via een simpele e-mail uw gegevens opvragen, wijzigen of verwijderen. Voor alle informatie kan u terecht op privacy@deeluitgeverij.be. 

 Indien u wenst om uw account te verwijderen, mag u via een e-mail naar privacy@deeluitgeverij.been/of shari.saad@deeluitgeverij.bede nodige aanvragen doen. U heeft ten allen tijde recht om vergeten te worden. 

 

9. Duur verzamelde gegevens

De Deeluitgeverij BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

 

10. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Tenslotte zullen wij de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als De Deeluitgeverij BVBA besluit persoonlijk-identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van hetgeen in de privacyverklaring bepaald is, dan zal De Deeluitgeverij BVBA de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik al dan niet te verlenen.

 

11. Contactgegevens 

Bij De Deeluitgeverij BVBA houden we van feedback, en al zeker als we iets aan mee kunnen doen. Voor opmerkingen en vragen omtrent uw privacy op tijdschriftenwinkel.be kan u altijd hier terecht:

De Deeluitgeverij BVBA 

Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen

+32 3 680 24 97

privacy@deeluitgeverij.be