gratis verzending van tijdschriften en boeken in België vanaf €35
leuk als cadeautje
snel en gemakkelijk

Privacybeleid

Vooraleer we beginnen aan de Privacy Policy enkele definities: 

Idecom bv: Idecom bv, gevestigd te 9000 Gent in de Gouvernementstraat 32, beheerder van Tijdschriftenwinkel.be.
Cookies: kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, tablet of mobile) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.
Data: gegevens van de bezoekers.
Google Analytics: een applicatie van Google die Idecom bv gebruikt om het verkeer van, op en naar de website te tracken en te analyseren.
Derden: een andere partij dan Idecom bv

 1. Verzamelde informatie en hoe wordt die verzameld?

Google Analytics:
Google Analytics verzamelt gegevens van websitebezoekers en geeft ze aan Idecom bv. Op haar beurt kan Idecom bv statistisch analyseren welke categorieën van mensen de website bezoeken en kan ze de website optimaliseren aan de hand van de resultaten. Google Analytics verzamelt:

-      Locatie
-      Apparaat
-      Browser
-      Besturingssysteem
-      Serviceprovider
-      IP-adres (het laatste octet is gemaskeerd)

Ook verzamelt Google Analytics volgende gegevens. Deze bepalen ze aan de hand van uw surfgedrag door cookies op te slaan.

-      Leeftijd
-      Geslacht
-      Surfgedrag
-      Interesse 

Nieuwsbrief: 

-      E-mailadres
-      Keuze van nieuwsbrief

 Account

-      Adresgegevens
-      Naam en voornaam
-      E-mailadres
-      Telefoonnummer
-      Bestelde producten

Abonnement op één van onze titels: 

Wanneer u zich inschrijft op een abonnement, verzamelt Idecom bv persoonsgegevens om het abonnement te kunnen verzorgen. Meer info vindt u bij de Algemene Voorwaarden.

 1. Waarom heeft Idecom bv persoonsgegevens nodig?

Idecom bv verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-      Verzenden van onze nieuwsbrief (mits uitdrukkelijke toestemming)
-      Verzenden van uitnodiging op evenementen georganiseerd door Idecom bv
-      U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-      Idecom bv analyseert het gedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren. 
-      Idecom bv verwerkt uw bestellingen en uw gegevens om de bestelde producten correct te bezorgen.

 1. Hoe beveiligt Idecom bv de verzamelde persoonsgegevens?

Idecom bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@idecommedia.be. Uw gegevens worden met de huidige gebruikelijke technieken verzorgd. De verzending van uw bestelling wordt via geautoriseerd personeel verstuurd.   

 1. Derden

Idecom bv deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

Idecom bv deelt uw gegevens uitsluitend met:

-      Bpost (postverwerkersbedrijf) 
-      Shopify (platform waarop website draait)
-      Esign  (websitebeheerder)

Idecom bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 1. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, mobiel, tablet) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend. 

Idecom bv gebruikt cookies om:

-      De technische werking van de website te optimaliseren
-      Het gebruik te vergemakkelijken
-      Voorkeursinstellingen te onthouden
-      Analyseren van websitegebruik (Google Analytics)

U kan uw browserinstellingen wijzigen en cookies uitschakelen. Via volgende links kan u per browser meer informatie vinden over Cookies:

 

 1. Google Analytics

 Om uw bezoek te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij worden er cookies op onze website geplaatst en hebben wij de nodige maatregelen getroffen om uw privacy te garanderen.  

 • Idecom bv heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google
 • Idecom bv heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • Idecom bv maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
 • Idecom bv maakt gebruik van cookies voor Google Analytics

Wenst u liever niet dat Google Analytics gegevens verzamelt, kan u deze op volgende manieren blokkeren:

 • U kan Google Analytics blokkeren in uw browser(s). Dat kan via de brower-add-on voor Google Analytics. Meer info over de privacy van Google Analytics, vindt u hier.
 • U kan via uw Google-account de door u bezochte sites en apps bekijken en indien gewenst bewerken. 
 • U kan via de incognitomodus in de browser surfen op het internet zonder dat de websites gegevens van u opslaan.  
 1. Welke controle heeft u op de verzamelde persoonsgegevens?

U heeft alle controle over de door Idecom bv verzamelde gegevens. Indien u wenst, kan u via een simpele e-mail uw gegevens opvragen, wijzigen of verwijderen. Voor alle informatie kan u terecht op privacy@idecommedia.be. 

Indien u wenst om uw account te verwijderen, mag u via een e-mail naar privacy@idecommedia.be de nodige aanvragen doen. U heeft ten allen tijde recht om vergeten te worden.  

 1. Duur verzamelde gegevens

Idecom bv zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

 1. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Tenslotte zullen wij de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als Idecom bv besluit persoonlijk-identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van hetgeen in de privacyverklaring bepaald is, dan zal Idecom bv de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik al dan niet te verlenen.

 1. Contactgegevens

Bij Idecom bv houden we van feedback. We gaan er steeds mee aan de slag. Voor opmerkingen en vragen omtrent uw privacy op tijdschriftenwinkel.be kan u altijd hier terecht:

Idecom bv
Gouvernementstraat 32, 9000 Gent
+32 9 296 20 24
privacy@idecommedia.be
close menu