gratis verzending van tijdschriften en boeken in België vanaf €35
leuk als cadeautje
snel en gemakkelijk

€4,95

EOS editie 10/2020

Leren door observeren
Contact met de natuur is goed voor lichaam én geest. Het scherpt de wetenschappelijke alertheid aan. Een pleidooi om meer te leren in een natuurlijk decor.

Negende planeet
In de koude buitendelen van het zonnestelsel zweeft mogelijk een grote, zware planeet rond. Waarom is ze tot op heden nog steeds niet gevonden?

Klimaat na corona
De impact van de coronacrisis op onze broeikasgasuitstoot is beperkt. De manier waarop we de economie nu aanzwengelen, kan wel een groot verschil maken. Dit is hét moment voor investeringen in hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit.

Vader van CSI
In een tijd waarin van forensische opsporing amper sprake was, golden de technieken van een fictief personage als baanbrekend. Sherlock Holmes was een pionier in de analyse van vinger- en schoenafdrukken.

Verder in dit nummer: De misvattingen over hormonen, vaccins voor wilde dieren en waarom het bbp moet worden onttroond.

(80 pag.)

close menu